Vektreduksjon

Ønsker du å redusere vekten?

Overvekt er et problem for stadig flere. Gjennomsnittlig økning i kroppsvekt i den norske befolkning ventes å få konsekvenser for helse og velferd i framtiden, noe som gjør at stadig mer oppmerksomhet rettes mot dette problemet.

Konsekvenser

Overvekt og fedme har både fysiske og psykiske effekter. De psykiske problemene er knyttet til selvbilde og ens egen opplevelse av å ikke tilfredsstille samfunnets krav til utseende, slik det blant annet framstilles i media. I tillegg kan overvekt sette begrensninger for fysisk utfoldelse. Det kan også by på praktiske problemer som for eksempel at klær ikke passer, og at sko blir ubehagelige å ha på seg.

Overvekt og fedme ser også ut til å ha betydning for den fysiske helsa vår. Flere helseproblemer øker med økende overvekt:

  • hjerte- og karsykdommer
  • type 2-diabetes
  • galleveissykdom
  • visse former for kreft
  • pusteproblemer om natten
  • leddplager og belastningslidelser

Start vektreduksjon med Glucoboss


Glucoboss er et lavkarbo næringspulver for blodsukker, blodtrykk og vektregulering. Glucoboss inneholder 400 gram pulver produsert av standardiserte ekstrakter (GMP). Anbefalt dosering er 30 gram inntil 4 ganger daglig.

Effekt:

Regulerer/stabiliserer blodsukker og insulin.
Vektredusksjon og fettforbrenning (Øker fettforbrenningen og motvirker overvekt og utvikling av fedme).
Stabiliserer blodsukkeret og insulinproduksjonen
Stabiliserer blodtrykket

Herba Plus Glucoboss inneholder naturlig Glucomannan som er Dokumentert og EU-godkjent for vektreduksjon. Ønsker du å gå ned i vekt anbefales Glucoboss på det sterkeste.

Glucoboss kan kan kjøpes i tre forskjellige smaker; Choco Shake, Caffé Latte og Tomatsuppe med chilli.
For mer informasjon kontakt Johansens Akupunktur, se også mer informasjon om Glucoboss og andre Herba Plus produkter her.