Nedsatt hørsel

media-2955-make-who-cant-hear-cache-620x305-crop

Høreapparater eller akupunktur?

Når man blir eldre og får nedsatt hørsel, er beskjeden normalt: «Din hørsel kan ikke behandles, men det er stor mulighet for at høreapparater vil hjelpe deg».

Hos Johansens akupunktur er vi helt uenige i dette utsagnet, her har vi nemlig god erfaring med å behandle dårlig hørsel.

Hvorfor får man nedsatt hørsel?

Det finnes mange forskjellige årsaker til nedsatt hørsel. Denne artikkelen handler om nedsatt hørsel pga. lidelser i det indre øret. Nedsatt hørsel er ofte aldersrelatert, men kan også komme av støyskader eller være forårsaket av åreforklaring i hjernen. Alt dette kan behandles hos oss med gode resultater. Dårlig hørsel forårsaket av f.eks voksplugger i øregangen derimot, kan ikke behandles med akupunktur. Dette klarer heldigvis legene å behandles relativt lett.

Akkurat som øyet påvirkes også ørets funksjon og virkemåte når man blir eldre. Det er ikke selve alderdommen som gjør at man får nedsatt hørsel,  det skyldes i de fleste tilfeller en nedsatt blodsirkulasjon i det indre øret som gjør at sansecellene ikke får nok næringsstoffer og dermed går til grunne. Dette kan sammenliknes med en arbeider som bare får et måltid om dagen, og dermed ikke har nok krefter til å klare fysisk arbeid.

Nedsatt hørsel hos eldre starter ofte langsomt og i begynnelsen er det kun visse lyder man ikke kan høre. Derfor blir de fleste ikke klar over det før hørselen er veldig nedsatt. Ofte kan det være familie eller venner som først merker at en ikke hører godt.

Hvis øret utsettes for høye lyder gjennom lengre tid, kan også ørets fine sanseceller ta skade. Dette ser man ofte hos folk som har arbeidet rundt maskiner som lager masse støy eller hos f.eks. musikere. Heldigvis dør ikke alle sansecellene på en gang og i starten kan det bare være enkelte stavelser man ikke oppfatter. Hvis man misforstår noen ord og må be om å få ting gjentatt, og det samtidig er bakgrunnstøy – kan det for noen etterhvert bli umulig å oppfatte en samtale.

 Hvem rammes av nedsatt hørsel?

Størstedelen av personer som er rammet med hørselnedsettelse er eldre mennesker, aldersrelatert hørselstap er også den hyppigste diagnosen som stilles. Det er dog nødvendigvis ikke et samspill mellom hørselsnedsettelse og alder, det er dessverre mange barn og unge som rammes av hørselsnedsettelse også. Dette kan skyldes forskjellige ting; For noen er det medfødt, for andre utvikler det seg på grunn av mange ørebetennelser eller lignende. Som det står lengre oppe er det ikke alle hørselsnedsettelser som kan behandles med akupunktur, men mange kan. Uansett om du er gammel eller ung, er du alltid velkommen til å kontakte oss for å høre om mulighetene rundt behandling av hørselsnedsettelse.

Hvordan virker høreapparater?

Kort forklart er høreapparat en avansert forsterker. Det finnes to typer. Den mest enkle forsterker alle lyder, men kan innstilles til å forsterke noen toner mer enn andre. Dermed blir de tonene man har mest vanskeligheter med å høre forsterket mest

De mer avanserte høreapparatene har noe som heter en telespole. Det betyr at i tillegg til det som står over kan høreapparatet motta lyden direkte fra visse mikrofoner, fjernsyn, telefoner osv. På den måten kan man f.eks. følge med i en samtale der lyden kommer direkte inn i øret istedenfor å gå gjennom all bakgrunnstøyen i rommet.

Akupunktur eller høreapparater?

Det er ikke alltid et spørsmål, om akupunktur eller høreapparater kan hjelpe mest. Det kan ofte være sånn at akupunkturen hjelper folk nok til å ha mer nytte av høreapparatet deres. Mange mennesker føler ikke det hjelper særlig å bruke høreapparatet, de synes bare det blir mer støy eller at lydene blir forvrengte. Hos dem kommer høreapparatet til å bli liggende i en skuff. De vil vi veldig gjerne behandle da dere har mulighet for «dobbel» virkning. De kan i mange tilfeller bruke høreapparater etter behandling og faktisk få hjelp av dem, hvis vi bare kan forbedre hørselen en smule.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og hør om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Priser